شناسه خبر : 17141

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۰.۴۶ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۰.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۳.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک آینده با افزایش ۳.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۲۸ درصد رسید.
حجم خریدو فروش بانک های قرض الحسنه رسالت و سینا در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای