شناسه خبر : 17110

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۳.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریز هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۰.۴۸ درصد ریخت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۱.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک آینده با افزایش ۰.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.
حجم خریدو فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای