شناسه خبر : 15955

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

تعداد تراکنش های انجام شده با کارت های پرداخت فنلاندی در سال ۲۰۲۰ اندکی کاهش یافته و به ۱.۹ میلیارد تراکنش رسیده است.

به گزارش چابک‌آنلاین، هرچند که مجموع مبلغ پرداخت ها به وسیله کارت های بانکی با 3.5 درصد افزایش از 54.1 میلیارد یورو در سال 2019 به 56 میلیارد یورو در سال 2020  افزایش یافت.

با این وجود مجموع مبلغ تراکنش های صورت گرفته به وسیله کارت در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن کند شده است.

درسال 2020  پرداخت به وسیله کارت با استفاده از تراشه یا نوار مغناطیسی کمتر از سال قبل انجام شده است. 

تعداد این پرداخت های کارت در سال  2020 نیز 23 درصد کاهش داشت.

درسال 2020 ارزش پرداخت های کارتی که با تراشه یا یک نوار مغناطیسی انجام شده 34.7 میلیارد یورو بوده که 62 درصد از ارزش کل پرداخت های کارت بوده است.

مجموع مبلغ پرداخت به وسیله کارت به مقصد خارج از کشور هم در سال 2020، حدود 18 درصد کاهش یافت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای