شناسه خبر : 15936

اختصاصی چابک آنلاین؛

بانک‌های ایتالیا ومرکز نوآوری بانک تسویه حساب های بین المللی،نوآوران جهانی را به چالش «مسابقه مالی سبز» دعوت می‌کنند.

به گزارش چابک آنلاین، بخش مالی سبز که به سرعت درجهان درحال رشد است،برتخصیص سرمایه به پروژه های اقتصادی که از محیط زیست حفاظت می کنند ، متمرکز است و عامل اصلی در حمایت از توسعه پایدار است.

بانک مرکزی ایتالیا  این پروژه را برای برجسته کردن پتانسیل فن آوری های جدید برای حل برخی از مهمترین چالش ها درامور مالی سبز آغاز کرد.

رئیس مرکز نوآوری بانک تسویه حساب های بین المللی گفت: این پروژه نشان خواهد داد که چگونه فین تک ها می تواند به ارتقای تامین مالی امور سبز و پایدار کمک کنند. 

وی افزود: اکنون این مساله مهم ترین اولویت بانک های مرکزی است. 

مبلغ کل جایزه 360،000 یورو است.

 هر یک از سه تیم برنده جایزه نقدی 50،000 یورویی دریافت خواهند کرد، در حالیکه 21 تیم منتخب بعدی هر کدام 10،000 یورو جایزه از این مسابقه دریافت خواهند کرد.

تاریخ پایان برنامه 31 ماه می  است.

تیم های منتخب در 14 ژوئن اعلام شده اند و از آنها دعوت شده تا نمونه های اولیه محصول خود را در کارگاهی درماه آگوست برای بازخورد مقامات وکارشناسان ملی به نمایش بگذارند.

یک هیئت متخصص مستقل که توسط بانک ایتالیا سازماندهی و حمایت مالی می شود ، موارد ارسالی را قضاوت می کند و امیدوار کننده ترین راه حل ها را شناسایی خواهد کرد.

راه حل های منتخب در ماه اکتبر اعلام و جوایز نقدی به آنها اهدا خواهد شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای