شناسه خبر : 15814

اختصاصی چابک آنلاین؛

سیتی بانک دو میلیارد روپیه و ولز فارگو سه میلیون دلار برای حل بحران کرونا به هند کمک می کنند.

به گزارش چابک آنلاین، دربیانیه رسمی سیتی بانک آمده که مبلغ 200 کرور روپیه (2 میلیارد روپیه) طی سه سال مالی آینده توسط این بانک در جهت حل بحران کرونا در هند هزینه خواهد شد.

همچنین مبلغ 75 کرورروپیه نیز به نیازهای فوری پزشکی و بشر دوستانه هند اختصاص می یابد. 

اکنون هند با کمبود اکسیژن، تجهیزات پزشکی و سایر زیرساخت های بهداشتی در میان افزایش شدید موارد ابتلا به کرونا رو به رو است.

تعداد زیادی از شرکت های چند ملیتی به پشتیبانی از مردم این کشور شتافته اند.

سیتی بانک گفت: "بسته حمایت فوری 75 کرور روپیه ای در جهت تهیه اکسیژن مورد نیاز بیماران، افزودن تخت به بیمارستان ها ، تامین و تقویت سیستم های آزمایش تشخیص کرونا ، تهیه کیت های محافظت شخصی و فراهم آوردن سایر ابزار مورد نیاز کادر درمان که در خط مقدم مبارزه با کرونا در هند قرار دارند، متمرکز خواهد بود."

پیتر باباج ، مدیر اجرایی آسیا و اقیانوس آرام سیتی بانک گفت: "ما بیش از 100 سال در هند بوده ایم و این کشور بیش از 20 هزار نفر از همکاران ما را در خود جای داده بنابراین مصمم هستیم که در طول این بحران بهداشتی بی سابقه از هند حمایت کنیم.

آشوخولار،مدیرعامل هند سیتی هم گفت: "این وضعیت فوق العاده ای است و تقویت زیرساخت های مراقبت های بهداشتی کشور برای سلامت و ایمنی شهروندان مهم است."

ولز فارگو نیز اعلام کرد 3 میلیون دلار (بیش از 22 کرور روپیه) به نهادهای جامعه مدنی در هند کمک می کند. 

دربیانیه رسمی این بانک آمریکایی هم آمده است که این پول از طریق سازمان های غیر دولتی و برای افزایش ظرفیت بیمارستان ها ، تأمین غلظت اکسیژن و تجهیزات پزشکی ضروری ، تأمین حمل و نقل اورژانسی و حمایت از کارکنان مراکز مراقبت های بهداشتی هزینه خواهد شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای