شناسه خبر : 15604

اختصاصی چابک آنلاین؛

هفته‌هاو ماههای نخست امسال ، هنوز تحت کنترل سیاست هایی قرار دارند که برای مهار ویروس اتخاذ شده است.

به گزارش چابک‌آنلاین، بخش خدمات در اروپا با وجود تمام اقدامات هنوز قفل است. 

ازطرف دیگر،تجارت جهانی درحال بهبود است و بسیاری از شرکت های اروپایی از این مزیت بهره مند می شوند. 

برآورد بانک مرکزی اتحادیه اروپا حاکی است که در طول بقیه سال جاری شاهد بهبودی خوبی در شرایط اقتصادی خواهیم بود .

درسه ماهه اول سال ۲۰۲۱ که البته در پایان ماه مارس به پایان رسید،کاهش تولید همچنان وجود داشته است.

اما برآورد این بانک این است که اقتصاد در ماه مه و ژوئن و حتی در سه ماهه سوم بین ژوئیه و سپتامبر با شدت بیشتری رشد خواهد کرد و این روند در پاییز هم ادامه خواهد یافت.

 اگرکل سال ، 2021 را با هم جمع کنید ، فکر می کنیم فعالیت های اقتصادی حدود 4 درصد بالاتر از مقادیر 2020 باشد. 

اما باز هم این رشد خسارات وارده در سال 2020 را به طور کامل بهبود نمی بخشد.

اما درمقایسه با وضعیت فعلی پیشرفت قابل توجهی دارد.

دقیقاً یک سال پیش بانک مرکزی اروپا اولین سناریوهای خودرا  در برابر کرونا منتشر کرد. 

درطرح اصلی و بر اساس راه حل های پزشکی تا تابستان 2021 به عنوان دوران شیوع ویروس کرونا شناخته شده چرا که  آن زمان است که بهبودی واقعاً به وجود می آید. 

درحال حاضر،رشد اقتصاد اتحادیه اروپا حدود 4 درصد از سطح قبل از همه گیری پایین تر است. 

بانک مرکزی اروپا در این برهه سه وظیفه اصلی را برای خود قائل شد.

 اولین کار ایجاد ثبات دربازارها ، در ماههای مارس و آوریل سال گذشته بود. 

شوک ابتدایی همه گیری کرونا بر ثبات بازار در همه جا تأثیر می گذارد و همه بانک های مرکزی مجبور به پاسخگویی هستند.

دومین هدف اساسی آنها حمایت از تأمین اعتبار یا تخصیص وام ها بود. 

این هدف گذاری با این نگاه انجام گرفت که اگر یک مشکل بانکی را بریک مشکل اقتصادی اضافه کنید، ممکن است رکود اقتصادی بسیار بدتر باشد. 

عنصر سوم حمایت پولی بود.

سیاست نرخ بهره، البته این روزها فقط مربوط به کوتاه مدت نیست،بلکه از طریق خرید دارایی نیزهست.

به عقیده این بانک ، سیاست پولی اتخاذ شده بسیار سودمند بوده چرا که در این هفته سودهای بالایی را از انواع شرکت های فناوری و برخی از شرکت های بانکی سرمایه گذاری مشاهده کردیم. 

به عقیده بانک مرکزی،این نشان دهنده این موضوع است که بسیاری از بخش ها در برابر بحران مذکور عایق بندی شده اند.

دراین شرایط،برای شرکت های بزرگ مهم است که اوراق قرضه منتشر کنند.

درحالیکه بسیاری از مشاغل کوچک،شرکت های کوچک وافراد، مستقیماً در بازار اوراق مشارکت، شرکت نمی کنند. 

کاری که این برنامه انجام می دهد این است که تأمین اعتبار بازار اوراق قرضه برای شرکت های بزرگ را انجام می دهد. 

علاوه بر این، وام بیشتری به شرکت های کوچک و خانوارها اختصاص می دهد. 

بانک مرکزی اروپا معتقد است همه ابزارهای آن برای اطمینان از ثبات قیمت، عایق بندی شده اند ، که به نوبه خود آنها را ملزم می کند تورم را به سطح بالاتری برسانند. 

اما تورم نزدیک به 2 درصد هدف فعلی حکمرانان اقتصادی اتحادیه اروپا است. 

رسیدن به این هدف، برای ثبات دراز مدت اقتصاد اروپا بسیار مهم است. 

تمام اقدامات این بانک ، از جمله خرید دارایی ، برای این منظور تنظیم شده اند.

هدف این بانک ، ایجاد تعادل مابین سیاست های اقتصادی مربوط به نرخ بهره، برنامه وام های هدفمند و خرید دارایی ها است.

منطقه یورو با شرایطی روبرو است که نرخ های بهره منفی را تحت شرایط فعلی، با ارزش و موثر می داند.

 اما مطمئناً در شرایط دیگر ، وقتی حرکت تورمی بسیار شدیدتر باشد ، واکنش ممکن است متفاوت باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای