شناسه خبر : 15358

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۱.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک کارآفرین بود که ۰.۳۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۳.۵۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۰.۳۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با افزایش ۰.۲۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۱.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۰۱ درصد رشد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های ایران زمین و گردشگری در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای