شناسه خبر : 15317

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۱.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به پست بانک ایران بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۲.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با افزایش ۱.۸۱درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۰۳ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک های کارآفرین، ایران زمین، سامان و قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای