شناسه خبر : 15074

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۱.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک کارآفرین بود که ۰.۸۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۳.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک دی و موسسه اعتباری ملل بود که ۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۵.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۱۱ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۳.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن بانک سامان با افزایش ۲.۸۶ درصد شد.

حجم خرید و فروش بانک، ایران زمین در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای