شناسه خبر : 15046

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۰.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک اقتصاد نوین بود که ۰.۴۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نمادپست بانک ایران با افزایش ۴.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک تجارت با افزایش ۰.۴۸ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۲.۵۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک گردشگری با افزایش ۰.۲۵ درصد شد.

حجم خرید و فروش بانک کارآفرین وصادرات در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای