شناسه خبر : 15044

اختصاصی چابک آنلاین؛

بابک سعیدی به نمایندگی از بانک ملی جایگزین علیرضا شریفی در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، علیرضا شریفی که از سال 97 به نمایندگی از بانک ملی در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی حضور داشت  مدیر سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک ملی است.

63.42 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در اختیار بانک ملی است.

از فرهاد زرگری، امیر تقی خان تجریشی و حسین فرزان اصل بعنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی یاد‌ می‌شود.

محمود اصلانی شهرستانی، نماینده شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا هم هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را ترک کرد و درحال حاضر هنوز نماینده این شرکت برای هیات مدیره توسعه ملی معرفی نشده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای