شناسه خبر : 14997

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۱.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۰.۳۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۳.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک دی بود که ۱.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۲.۰۷ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک های ایران زمین و کارآفرین در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای