شناسه خبر : 14961

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۱.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۳۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۰.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با افزایش ۱.۳۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۳۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۲.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن موسسه اعتباری ملل با افزایش ۲.۰۵ درصد شد.

حجم خرید و فروش بانک ایران زمین در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای