شناسه خبر : 14906

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۱.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک های اقتصاد نوین و ملت بود که ۱.۳۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۴۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس  به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۴۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرا بورس به نماد بانک شهر با افزایش ۲.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش ۲.۹۱ درصد شد.

حجم خرید و فروش بانک های سرمایه، ایران زمین، کارآفرین و پارسیان در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای