شناسه خبر : 14875

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۱.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۰.۲۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۲۵.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

حجم خریدو فروش بانک های پاسارگاد، گردشگری وکارآفرین در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای