شناسه خبر : 14750

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۰.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۲۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به پست بانک ایران با افزایش ۵.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش ۲.۷۲ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با افزایش ۳ درصد رسید وکمترین رشد هم از آن بانک گردشگری با افزایش ۰.۸۲ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای