شناسه خبر : 14561

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پارسیان بود که ۰.۳۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۳.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۰.۹۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری به بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۴بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱ بانک سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای