شناسه خبر : 14306

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک ملت با کاهش ۴.۹۸درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۲.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانو شهر بود که ۳.۸۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس بانک کارآفرین با افزایش ۳.۲۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن پست بانک ایران با افزایش ۱.۸۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک ایران زمین با افزایش ۳.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش ۱.۳۱ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای