شناسه خبر : 14298

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۴.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۴.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۲.۲۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس بانک کارآفرین با افزایش ۲.۴۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با افزایش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک شهر با افزایش ۲ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای