شناسه خبر : 14188

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۳.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سینا بود که ۰.۶۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۴.۴۸درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۰.۴۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک اقتصاد نوین با افزایش ۴.۲۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۷۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک گردشگری با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک کارآفرین در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای