شناسه خبر : 14171

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۳.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ملت بود که ۰.۲۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۰.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به پست بانک ایران با افزایش ۰.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک صادرات ایران با افزایش ۰.۳۳ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک گردشگری با افزایش ۱.۷۷ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای