شناسه خبر : 14149

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۴.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگادبود که ۰.۶۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۳.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک گردشگری با افزایش ۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۹۶ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای