شناسه خبر : 13929

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک ملت با کاهش ۱.۴۳ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۲۶درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۱.۸۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به پست بانک ایران با افزایش ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۰۹ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک دی با افزایش ۴.۶۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک ایران زمین با افزایش ۱.۹۹ درصد شد.  

بانک قرض الحسنه رسالت روز جاری را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای