شناسه خبر : 13873

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۳.۹۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۰.۷۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک تجارت با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک خاورمیانه با افزایش ۱.۲۷ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک دی با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش ۰.۶۴ درصد شد.  

بانک قرض الحسنه رسالت روز جاری را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۶ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای