شناسه خبر : 13807

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۱.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به پست بانک ایران با افزایش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک کارآفرین با افزایش ۰.۵۳ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با افزایش ۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۲۱ درصد شد.  

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۵ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای