شناسه خبر : 13778

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک کارآفرین با کاهش ۴.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک پاسارگاد بود که ۰.۵۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۵.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک تجارت با افزایش ۳.۰۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک پارسیان با افزایش ۲.۰۱ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با افزایش ۲.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک شهر با افزایش ۰.۰۱ درصد شد.  

حجم خرید و فروش بانک های قرض الحسنه رسالت و صادرات ایران در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای