شناسه خبر : 13430

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک صادرات ایران با کاهش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک کارآفرین بود که ۰.۲۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک شهر با کاهش ۱.۲۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک سرمایه بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به پست بانک ایران با افزایش ۲.۴۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به بانک قرض الحسنه رسالت  با افزایش ۰.۰۷  درصد اختصاص یافت.

 حجم خرید و فردش بانک گردشگری در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،  نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش ونماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای