شناسه خبر : 13386

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک تجارت با کاهش ۴.۹۸ درصداختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک سینا بود که ۳.۹۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با کاهش ۲.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک گردشگری بود که ۰.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به پست بانک ایران با افزایش ۱.۲۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۴۲ درصد اختصاص یافت.

 در روز جاری حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت یکسان بوده است.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،  نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش ونماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای