شناسه خبر : 13332

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به پست بانک ایران با کاهش ۴.۷۲ درصداختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک خاورمیانه بود که ۱.۸۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک گردشگری با کاهش ۲.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک شهر بود که ۱.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به بانک سامان با افزایش ۲.۶۴ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن موسسه اعتباری ملل با افزایش ۱.۴۴ درصد شد.

 در روز جاری حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت و پاسارگاد یکسان بوده است.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای