شناسه خبر : 13301

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک   پارسیان با کاهش ۴.۵۴ درصداختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک صادرات ایران بود که ۱.۷۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به موسسه اعتباری ملل با کاهش ۳.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک شهر بود که ۰.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به پست بانک ایران با افزایش۲.۴۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک دی با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک آینده با افزایش ۴ درصد شد.

در روز جاری حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت و پاسارگاد یکسان بوده است.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای