شناسه خبر : 13126

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به پست بانک ایران با کاهش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک صادرات ایران بود که ۱.۶۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۱.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک خاورمیانه باافزایش ۴.۹۲درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سینا با افزایش ۳.۲۲ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۰۶ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۱ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای