شناسه خبر : 12841

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به بانک سینا با کاهش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک صادرات بود که ۰.۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک  شهر بود که ۰.۲۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک خاورمیانه با افزایش ۴.۰۱ درصد اختصاص یافت.

حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای