شناسه خبر : 12658

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک سینا با کاهش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک کارآفرین بود که  ۱.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۹۹  درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای