شناسه خبر : 12592

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک صادرات ایران بود که  ۳.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک دی با کاهش ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد   بانک پارسیان با افزایش ۴.۵۸ درصد شد و کمترین رشد هم از آن بانک کارآفرین بود که ۲.۹۸ درصد بوده است.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای