شناسه خبر : 12195

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روزهفته، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک اقتصاد نوین بود که ۰.۳۵  درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک دی با کاهش ۲.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۱.۲۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد    بانک سرمایه با افزایش ۳ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک سامان با افزایش ۰.۸۳ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۰ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای