شناسه خبر : 11750

در دومین روز هفته، شاهد افت اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۴.۸۵ درصد و کمترین رشد شاخص به نماد بانک پارسیان با افزایش ۱.۸۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام در بورس نیز به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۳.۸ درصد و کمترین ریزش شاخص به نماد پست بانک با کاهش ۰.۴۷ درصد تعلق گرفت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۶ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک شهر با افزایش ۱.۹۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس نیز از آن بانک سامان با کاهش ۲.۷۸ درصد شد و کمترین ریزش نیز به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۴ درصد رسید.

امروز حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت یکسان بوده است.

در روز جاری، از میان ۱۹ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۵ بانک قرمزپوش و نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای