شناسه خبر : 11723

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در اولین روز هفته شاهد تغییرات اندک قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک‌ اقتصادنوین با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۳۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سرمایه و موسسه اعتباری ملل با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و‌ کمترین رشد قیمت متعلق به نماد بانک شهر با افزایش ۱.۹۹ درصد بود.

تنها ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک ملت با کاهش ۱.۵۹ درصد تعلق یافت.

تنها ریزش قیمت بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در فرابورس نیز به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۹۵ درصد رسید.

امروز حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت یکسان بوده است.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۲ بانک قرمزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای