شناسه خبر : 11686

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس متعلق به نماد بانک سینا با افزایش 4.96 درصد بود و کمترین رشد نیز به نماد پست بانک با افزایش 1.62 درصد رسید.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک ها موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی و موسسه اعتباری ملل با افزایش 5 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش 0.02 درصد شد.

در روز جاری از میان 18 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، شاهد سبزپوش شدن تمامی نمادها بودیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای