شناسه خبر : 11610

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در اولین روز هفته شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک ملت با افزایش 4.98 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد نیز متعلق به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 0.77 درصد بود.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش 4.99 رسید و کمترین رشد نیز از آن نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش 0.02 درصد شد.

در روز جاری از میان 18 بانک و موسسه حاضر در بورس و فرابورس تهران، تمامی نمادها به رنگ سبز درآمدند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای