شناسه خبر : 11572

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته شاهد چشمگیر رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک سینا با افزایش 4.97 درصد شد و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش 1.59 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد  بانک دی با افزایش  4.83 درصد و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش 0.34 درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش 1.71 درصد رسید.

امروز حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت یکسان بوده است.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس شاهد سبزپوش شدن 17 بانک  و موسسه اعتباری و قرمزپوش شدن تنها 1 بانک  بودیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای