شناسه خبر : 11525

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

نایب رییس انجمن انبوه سازان مسکن تهران، علت اصلی عدم تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات در بخش مسکن را طولانی بودن مدت زمان بازدهی آن عنوان کرد.

چابک آنلاین، رژین میدانی، ایرج رهبر در گفت و گو با چابک آنلاین تشریح کرد: بازده تسهیلات مسکن در طولانی مدت تحقق یافته و ازطرفی دیگر، برنامه ریزی برای نقدینگی زود بازده دقیق تر و شفاف ترصورت می گیرد.

وی نتیجه گرفت: از این رو، بانک ها تمایلی به اعطای تسهیلات در بخش مسکن نداشته مگر آنکه مصوبه یا دستوری از طرف بانک مرکزی یا دولت دریافت کنند.

رهبر ضمن اشاره بر این که "دو نوع تسهیلات برای ساخت و ساز وجود دارد" گفت: اولین نوع آن تسهیلاتی است که به خود سازنده در زمان ساخت اعطا می شود و ممکن است دو تا سه سال طول بکشد که بانک ها به اعطای این نوع تسهیلات تمایل بیشتری دارند.

وی افزود: نوع دوم آن تسهیلاتی است که بخشی از آن یا تمام آن به خریدار منتقل می شود و در نتیجه وصول آن طولانی مدت خواهد شد که بانک ها زیر بار آن نرفته مگر آن که دستور یا مصوبه ای از طرف بانک مرکزی دریافت کنند.

رهبر گفت: بعضی کشورها به این نتیجه رسیده اند که بخش مسکن بهترین بخش برای تولید اشتغال بوده و از آن جایی که  نیاز مردم به مسکن نیز باری بر دوش دولت ها محسوب می شود، بانک ها با شرایط مساعدی به این بخش تسهیلات اعطا می کنند.

وی اذعان داشت که در کشورهای پیشرفته ، بانک ها معمولا برای ساخت مسکن از خرید زمین تا انتهای پروژه ساخت تسهیلات بلند مدت با نرخ  بهره بسیار کم اعطا می کنند.

رهبر،همچنین عنوان کرد که ارزش این تسهیلات تا 95 درصد از ارزش پروژه نیز می رسد.

وی خاطرنشان کرد که اگر اعتبارات برای این امر وجود داشته باشد باید راهکار و تمهیدات ارائه تسهیلات به شیوه کشورهای پیشرفته در کشور نیز صورت بگیرد تا در بخش ساخت و ساز پیشرفت حاصل شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای