شناسه خبر : 11506

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بازار شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با افزایش ۵ درصد و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۱.۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک سرمایه با افزایش ۵ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۰۲ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری، نماد تمامی ۱۸ بانک فعال در بورس و فرابورس سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای