شناسه خبر : 11465

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

با گذشت حدود ۴ ماه از خداحافظی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، هنوز مدیرعاملی برای این شرکت معرفی نشده است.

چابک آنلاین، رژین میدانی، پیشتر، سید محسن فاضلیان مدیریت شرکت تامین سرمایه بانک مسکن را بر عهده داشت  که  بهمن ماه سال گذشته این کرسی را ترک کرده و به عضویت در  هیات مدیره بانک مسکن درآمد.

گفته می شود که روند انتخاب شدن مدیرعامل برای این شرکت در حال طی شدن است.

در حال حاضر،از  ابوالفضل جعفری، سعید اسلامی بیدگلی، محمد علی رستگار سرخه و بهرام عبادپور به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت یاد می شود.

صددرصد سهام شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در اختیار گروه مالی بانک مسکن است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای