شناسه خبر : 11353

اختصاصی چابک‌آنلاین

مدیرعامل اسبق بانک ملی ضمن بیان این که" آیین نامه های بانک مرکزی معمولا مبتنی بر نظرات کارشناسی صحیح و علمی است" گفت: اگر بانک ها به مسائلی در زمینه نسبت کفایت سرمایه و دارایی‌های مسموم بر می‌خورند، به دلیل سرپیچی از این آیین نامه ‌ها است.

چابک آنلاین، رژین میدانی، نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسات مالی و بانک‌ها است که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک بانک برحسب درصد است.

عبدالحمید انصاری در گفت و گو با چابک آنلاین افزود: مشکل اصلی این است که برخی بانک ها تلاش می کنند که قوانین بانک مرکزی را دور بزنند چرا که گمان می کنند در این صورت، به سود بیشتری دست می یابند.

وی گفت: اگر تمام بانک ها مقررات بانک مرکزی را رعایت کنند، با مشکلات بسیار کمتری مواجه شده و قادر خواهند بود نسبت کفایت سرمایه خود را ارتقا دهند.

انصاری،درخصوص تاثیر دارایی های مسموم بانکی در نسبت کفایت سرمایه آنها،چنین عنوان کرد: داراییهای مسموم، دارایی هایی محسوب می شوند که در اختیار شبکه بانکی نبوده و با این که در ترازنامه بانک ها قید می شوند، اما بانک ها تسلطی بر آن ها ندارند.

وی شرح داد که این دارایی ها نه تنها سودآور نیستند، بلکه کاربرد عملیاتی هم نداشته و زمین گیر هستند.

مدیرعامل اسبق بانک ملی،اذعان داشت: علت اصلی به وجود آمدن این نوع دارایی ها، سیاستهای اشتباه بانکی است.

وی افزود: زمانی که بانکها بدون توجه به عوامل جنبی، منابع خود را در جایی به کار می گیرند که امکان قفل شدن آن ایجاد می شود چنین اتفاقی رخ می دهد.

انصاری، مهم ترین تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را "هجرت منابع" خواند و افزود: کاهش نرخ سود بانکی عوارض متعددی را در پی دارد که از جمله آن می توان به تاثیر در نسبت کفایت سرمایه بانک ها نیز اشاره کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای