شناسه خبر : 11277

در آخرین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش 4.7 درصد رسید و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک کارآفرین با افزایش 2.42 درصد اختصاص یافت.

بانک گردشگری توانست بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری را در فرابورس با افزایش 5 درصد از آن خود کند و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش 0.17 درصد تعلق گرفت.

بیشترین افت قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با کاهش 4.97 درصد و کمترین افت قیمت نیز به  نماد بانک سینا با کاهش 2.86 درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 3.62 درصد رسید.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران نماد 8 بانک به رنگ قرمز درآمد و 11 بانک سبزپوش شدند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای