شناسه خبر : 11146

اختصاصی چابک‌آنلاین

معاون مدیرعامل بانک اقتصادنوین، بر این باور است که حجم دارایی‌های مسموم بانک‌ها بیشترین تاثیر بر نسبت کفایت سرمایه آن‌ها را دارد.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، محمد ربیع‌زاده در گفتوگو با چابک‌آنلاین توضیح داد: هرچه دارایی‌های مسموم و خطر عدم برگشت پذیری دارایی‌های بانک‌ها بیشتر باشد، میزان کفایت سرمایه آن‌ها نیز از حد استاندارد پایین تر می آید.

وی، ضمن بیان این که " نسبت کفایت سرمایه برابر با سرمایه بانک تقسیم بر دارایی‌های موزون به ریسک آن است" تشریح کرد: دارایی های بانک به دسته های نقد، مطالبات جاری و غیر جاری (تسهیلات)، دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود و سایر دارایی ها طبقه بندی می شوند.

ربیع زاده ادامه داد: این دارایی ها در سمت راست ترازنامه بانک ها از لحاظ نقدشوندگی و سودآوری مورد بررسی قرار می گیرند اما دسته سومی از دارایی های بانکی هم وجود دارد که علاوه بر این که نقد شونده نبوده و سودی برای بانک ندارند، بلکه زیانبار هم هستند که این دارایی ها "مسموم و یا منجمد" خوانده می شوند.

وی، افزود: این دارایی های مسموم در مخرج کسر کفایت سرمایه به عنوان دارایی های موزون به ریسک درج می شوند که هرچه میزان بالاتری داشته باشند، نسبت کفایت سرمایه یک بانک را پایین تر می آورند.

معاون مدیرعامل بانک اقتصادنوین در خصوص اقدامات بانک مرکزی در خصوص افزایش کفایت سرمایه بانک ها بیان کرد: اگرچه بانک مرکزی اقدامات بسیاری در این راستا انجام داده است اما تنها زمانی که نسبت کفایت سرمایه همه بانک ها به 8 درصد برسد، می توان گفت که عملکرد آن کافی بوده است.

وی اضافه کرد: در طول سال های اخیر موسسات پولی غیرمجاز وارد بازار شده و رقابت هایی خارج ازکنترل بانک مرکزی ایجاد کرده اند و نرخ هایی متفاوت با نرخ های شورای پول و اعتبار را شکل دادند؛ از این رو بانک ها وارد رقابتی ناسالم شده و مجبور به ارائه تسهیلاتی شدند که به دارایی های مسموم آن ها اضافه می کرد.

ربیع زاده تصدیق کرد:بانک مرکزی به کمک سایر نهادها توانست به این موسسات که جزو بازار غیرمتشکل و تخریب کننده اقتصاد کشور بودند، لجام زده و این امر را ساماندهی کند.

وی اظهار داشت: دو راه برای افزایش کفایت سرمایه بانک ها وجود دارد که شامل افزایش سرمایه یا آورده نقدی و مدیریت یا پاک کردن ترازنامه از دارایی های مسموم می شود. 

ربیع زاده در پاسخ به این پرسش که "آیا کاهش نرخ سود سپرده تاثیری بر کفایت سرمایه بانک ها دارد؟" چنین گفت: کاهش نرخ سود سپرده ها به صورت غیر مستقیم بر این نسبت تاثیر می گذارد.

وی توضیح داد: در سمت چپ ترازنامه دو منبع برای تغذیه دارایی ها وجود دارد که شامل حقوق صاحبان سهام و سپرده های مردم است که بانک ها این سپرده ها را در قالب قرض الحسنه و سرمایه گذاری از مردم دریافت می کنند.

وی افزود: بانک هرچقدر بتواند ارزان تر از مردم قرض بگیرد، قادر به فروش تسهیلات خود به شکل ارزان تری است؛ در نتیجه هرچه نرخ سود سپرده ها کاهش یابد، دارایی های بانک وضعیت متعادل تری می گیرند.

ربیع زاده تاکید کرد: نرخ تجهیز منابع باید کمتر از نرخ تخصیص منابع باشد؛ در غیر این صورت، بانک زمین خورده، دارایی های مسموم ایجاد شده و به اقتصاد کشور صدمه وارد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای