شناسه خبر : 10917

اختصاصی چابک‌آنلاین

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دستکم ۴۰ درصد از سهام بانک تجارت در اختیار ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و ۱۷ درصد از سهام هم در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، همین وضعیت با اندکی تفاوت در ماجرای بانک ملت هم تکرار شده است؛ 30 درصد از سهام این بانک از آن کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت و 17 درصد هم در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.

در بانک صادرات اما  40 درصد سهام ازآن شرکت کارگزاری سهام عدالت و 18 درصد هم ازآن دولت است.

به عبارتی،با وجود اینکه درصد چشمگیری از سهام این بانک های نیمه خصوصی متعلق به شرکت های سرمایه گذاری استانی یا سهام عدالت بوده که مدیریت این شرکتها نیز در دست دولت است پس در واقع، این امرخود بیانگر حضور گسترده دولت در سهامداری این بانک ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.

photo_۲۰۲۰-۰۴-۲۵_۱۰-۴۵-۵۲

ارسال نظر

خدمات بیمه ای