شناسه خبر : 10595

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی خبر داد: این روزها با توجه به شرایط ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، تحویل گرفتن اسکناس توسط بانک‌ها به دلیل اعمال نکات بهداشتی و ضدعفونی زمانبر است.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، پیرو بخشنامه‌های بانک مرکزی به شبکه بانکی در مورد اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جریان خطرات استفاده از اسکناس، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند نسبت به اختصاص باجه مخصوص در هر شعبه به‌منظور دریافت و پرداخت وجوه نقد با رعایت نکات بهداشتی اقدام کنند.

علیرضا قیطاسی در گفت و گو با چابک‌‌آنلاین بیان کرد: در شعب بزرگ بانک های عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی نظیر ملی، سپه، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، رفاه کارگران، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون و توسعه صادرات باجه ای برای دریافت اسکناس از مشتریان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با این حال در شعب کوچک تر که باجه ای برای این امر تعبیه نشده است نیز برخی از کارمندان بانک با رعایت نکات بهداشتی و در نوبت های مشخص، اسکناس را از آن ها تحویل می گیرند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای