شناسه خبر : 10349

تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند تا نسبت به اختصاص باجه مخصوص در هر شعبه به منظور دریافت پرداخت وجوه نقد با رعایت نکات بهداشتی اقدام کنند.

به گزارش چابک‌آنلاین، پیرو بخشنامه‌های بانک مرکزی به شبکه بانکی در مورد اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جریان خطرات استفاده از اسکناس، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند نسبت به اختصاص باجه مخصوص در هر شعبه به‌منظور دریافت و پرداخت وجوه نقد با رعایت نکات بهداشتی اقدام کنند.

به هموطنان عزیز تاکید می‌شود ضمن مراجعه حداقلی به شعب، از ابزارهای مختلف پرداخت و دریافت الکترونیکی استفاده کنند

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای