شناسه خبر : 10290

هیات مدیره هشت بانک دولتی و خصوصی کشور همچنان ناقص بوده و با کمبود یک یا دو عضو هیات مدیره به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، بر اساس این گزارش، ترکیب هیات مدیره بانک های گردشگری،تجارت، پست بانک ایران، دی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و ملی ناقص است.

گفته می شود  که تعداد اعضای هیات مدیره در شرکتها نباید از 5 نفر کمتر و یا تعداد زوج باشد.

یکی از وظایف هیات مدیره بانک‌های فعال در بورس و فرابورس، کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران است.

Captureثثثثثثثثثثثث

ارسال نظر

خدمات بیمه ای